Cenník normohodin

Cenník normohodín
Druh práce Cena bez DPH Cena s DPH
Mechanické práce 22,50 € 27,00 €
Klampiarske a lakovacie práce 29,00 € 34,80 €
Diagnostika vozidla 22,50 € 27,00 €
Predáváme vozidlá značiek
Renault Helios Dacia Helios